04/09/2017

Bắt đầu với Loopback


LoopBack là một framework Node.js được xây dựng trên Express.js với khả năng mở rộng cao và được IBM và nhóm StrongLoop cam kết duy trì và cải tiến dự án mã nguồn mở LoopBack.


Các ưu điểm vượt trội của LoopBack:

1. Cài đặt


Cài đặt LoopBack CLI tool

2. Khởi tạo ứng dụng đầu tiên

3. Khởi tạo model


4. Định nghĩa thuộc tính


5. Khởi chạy


6. Mở API Explorer test trực tiếp trên browser

7. Tổng kết

Vậy bằng những bước cơ bản, mình đã có thể xây dựng một API Gateway đơn giản. Trong các bài sau mình sẽ hướng dẫn kết nối với databases, data source và mở rộng API.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét