03/04/2017

Đa ngôn ngữ trên Vue.js


Việc đa ngôn ngữ của website là điều hoàn toàn cần thiết. Làm thế nào để thực hiện việc này một cách dễ dàng nhất, voo-i18n sẽ giúp cấu hình, quản lý translation strings, locate một cách đơn giản. Thay vì sử dụng array để lấy đoạn dịch, thì vue-i18n sẽ lấy chuỗi mặc định làm khoá chính.
Cài đặt

npm install voo-i18n

Sử dụng

Cấu hình locale mặc định ở root data


Những chỗ cần translate sẽ dựa vào locate để thay đổi giá trị tương ứng. Chúng ta cũng có thể lấy đoạn dịch của một ngôn ngữ cụ thể chỉ định bằng cách


Ngoại lệ Có một số vấn đề về ngôn ngữ và tiếng địa phương. Ví dụ như tiếng Pháp và tiếng Pháp của người Canada. Bạn có thể phân biệt chúng như sau:


Khi locate được set là fr_CA, thì {{ 'Goodbye' | translate }} vẫn được dịch là 'Au Revoir'.
Tìm hiểu thêm tại https://github.com/MattyRad/vue-i18n

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét