24/03/2017

Sử dụng Docker trên Ubuntu để triển khai ứng dụng nhanh chóng


Docker là một giải pháp ảo hóa mã nguồn mở có thể đóng gói và chạy bất kỳ phần mềm nào dưới dạng một Container gọn nhẹ.
Ảo hóa là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành và tận dụng tối đa phần cứng. Mặc dù với nguyên lý hoạt động khác nhau, chạy trên nền hệ điều hành hay không qua hệ điều hành, các phương pháp ảo hóa cũ vốn ảo hóa mọi thứ của máy con từ OS cho đến bộ nhớ và lưu trữ, vì vậy mà bất kỳ một máy ảo nào cũng chiếm một khối lượng nhất định tài nguyên hệ thống.
Docker đưa ra một giải pháp mới cho vấn đề ảo hóa, thay vì tạo ra các máy ảo con chạy độc lập kiểu hypervisors (tạo phần cứng ảo và cài đặt hệ điều hành lên đó), các ứng dụng sẽ được đóng gói lại thành các Container (Công-ten-nơ) riêng lẻ. Các Container này chạy chung trên nhân hệ điều hành qua LXC (Linux Containers), chia sẻ chung tài nguyên của máy mẹ, do đó, hoạt động nhẹ và nhanh hơn các máy ảo dạng hypervisors.
Vậy cài đặt Docker, sử dụng Docker như thế nào cho “đúng chuẩn”, bài viết này sẽ giúp bạn “How to use Docker for Dummies” 😀

Bước 1 – Cài đặt Docker

Update package database
Add the GPG key Docker repository
Add the Docker repository to APT sources
Update the package database with the Docker packages from the newly added repo
Make sure you are about to install from the Docker repo instead of the default Ubuntu 16.04 repo
Cài đặt Docker Engine
Kiểm tra cài đặt thành công, daemon started
Khi cài đặt, Docker không chỉ cài đặt dịch vụ daemon mà còn thêm bộ công cụ command line.

Bước 2 – Sử dụng Docker Command với quyền not-root

Mặt định Docker sẽ run dưới quyền root (sudo), nhưng user thường cũng có thể run docker nếu được add vào docker group. Nếu user chưa được add vào docker, khi run sẽ hiện lỗi
Add user vào docker group
Apply permission

Bước 3 – Sử dụng Docker Command

To view all available subcommands, type
List command
Hello World with Docker
Ghost with Docker
–name: tên của container
-p: bind port từ docker-engine ra host machine, trong vd là từ port 2368 ra port 8080 host machine
-d: tên image trên Docker Hub
Chạy được rồi !
Như vậy với những bước cơ bản chúng ta đã có thể sử dụng được Docker. Những bài viết tiếp theo mình sẽ đi sâu vào các chức năng nâng cao của Docker. Cảm ơn các bạn đã đón đọc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét