26/11/2016

Openstack in Dev: Devstack + Docker + App CatalogOpenStack là một nền tảng phần mềm tự do nguồn mở điện toán đám mây chủ yếu triển khai cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (Iaas). Công nghệ này bao gồm một nhóm các dự án liên quan đến nhau mà kiểm soát xử lý, lưu trữ và tài nguyên mạng thông qua một trung tâm dữ liệu - trong đó người sử dụng quản lý thông qua một bảng điều khiển dựa trên nền web, các công cụ dòng lệnh, hoặc thông qua một API RESTful.

DevStack là bộ công cụ giúp triển khai OpenStack trên Single-machine.


(kiến trúc Openstack phiên bản Kilo)

OpenStack yêu cầu hệ điều hành linux: Ubuntu, Centos, Fedora, OpenSUSE,.. Bài viết này sẽ lấy ví dụ trên HĐH Ubuntu 14.04

CHUẨN BỊ

- 1 máy chủ vật lý, PC, Laptop có cấu hình tối thiểu hoặc tương đương, có quyền root, disable firewall. Trong ví dụ này mình sử dụng VPS: 8 vCPUs , 30 GB RAM, 50 SSD Disk, 1 eth0.TIẾN HÀNH

- update hđh

sudo apt-get update

- cài đặt git

sudo apt-get install git -y

- cài đặt python-dev (2.7)

sudo apt-get install python-dev

- clone gói cài đặt (ví dụ này sử dụng branch stable/mitaka)

git clone https://github.com/openstack-dev/devstack.git -b stable/mitaka

CÀI ĐẶT DEVSTACK

- tạo user stack

cd devstack/tools
./create-stack-user.sh

- copy thư mục devstack vào /opt

cd ../..
cp devstack /opt/stack/ -rf
chown -R stack:stack /opt/stack/

- login user stack

su stack
cd
cd devstack

- cấu hình file local.conf. File local.conf có nhiệm vụ lưu trữ cấu hình các package khi cài đặt DevStack bao gồm password, repository, branch, modules,...


phía trên mình đã cấu hình sẵn file local.conf với nội dung:

+ set branch cho tất cả module về stable/mitaka
+ enable LBaaS(v2)
+ enable magnum ceilometer murano
+ enable docker 2.0

Vì mình đã cài đặt DevStack một vài lần và mắc phải 1 số lỗi nên mình sẽ note tại đây để khi cài đặt các bạn sẽ không mắc phải lỗi này nữa:

- Error ./stack.sh line 488: generate-subunit command not found

wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
sudo python get-pip.py
sudo pip install -U os-testr

- from osc_lib import utils: lỗi version osc-lib

sudo pip install osc-lib

- from neutron_lib.db import model.base: lỗi version neutron-lib

sudo pip install neutron-lib

- lỗi sudo permission install python-openstackclient

sudo pip install python-openstackclient

TIẾN HÀNH

./stack.sh

Nếu quá trình cài đặt thành công, nội dung sẽ như sau:

========================DevStack Components Timed========================run_process - 138 secstest_with_retry - 5 secsapt-get-update - 6 secspip_install - 384 secsrestart_apache_server - 26 secswait_for_service - 21 secsapt-get - 8 secsThis is your host IP address: 10.140.0.4This is your host IPv6 address: ::1Horizon is now available at http://10.140.0.4/dashboardKeystone is serving at http://10.140.0.4:5000/The default users are: admin and demoThe password: 1234562016-11-25 17:47:26.054 | stack.sh completed in 2356 seconds.[email protected]:~/devstack$


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét