06/10/2016

Lấy link trực tiếp (direct link) Google DriveViệc lấy link trực tiếp sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc chia sẻ và download file.

1. Lợi ích

- Các downloader có thể add trực tiếp link vào trình download như IDM hoặc EagleGet mà không cần thông qua browser.
- Có thể Resume

2. Chi tiết
Vào https://drive.google.com/ tạo 1 folder chứa file cần lấy link
Set folder ở chế độ share công khai

B.1B.2


B.3
Sau đó ta được link thư mục dạng như

https://drive.google.com/folderview?id=0BzvzKqSXOTtafkNvYVFGWmJ1a25yRmR3blB0eUVVYnk3TDdpX0wycW4yczE0UXowdmE2MkU&usp=sharing

ta sẽ lấy id dạng như

0BzvzKqSXOTtafkNvYVFGWmJ1a25yRmR3blB0eUVVYnk3TDdpX0wycW4yczE0UXowdmE2MkU

Tiếp theo ta hoàn chỉnh URL dạng

http://googledrive.com/host/id_folder/ten_file

Trong ví dụ ta có tên file là Autocad2015x64.iso, vậy ta có link như sauhttp://googledrive.com/host/0BzvzKqSXOTtafkNvYVFGWmJ1a25yRmR3blB0eUVVYnk3TDdpX0wycW4yczE0UXowdmE2MkU/Autocad2015x64.iso

Vậy ta đã có được 1 direct link hoàn chỉnh.

Mẹo: Các file sau này lưu trong cùng thư mục chia sẻ sẽ cũng được lấy link như dạng trên, chỉ cần thêm tên file sau đoạn

http://googledrive.com/host/0BzvzKqSXOTtafkNvYVFGWmJ1a25yRmR3blB0eUVVYnk3TDdpX0wycW4yczE0UXowdmE2MkU/ten-file

Update: Từ ngày 31/08/2016, Google dừng tính năng web hosting in google drive, nên tip nên sẽ không còn hiệu lực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét