05/10/2016

"JavaScript càng ngày càng giống nồi lẩu thái"


https://hackernoon.com/how-it-feels-to-learn-javascript-in-2016-d3a717dd577f

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét