05/10/2016


“Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét