25/09/2016

Ubuntu default sources.list

path /etc/apt/sources.list


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét