06/05/2016

Cách đơn giản nhất để Unrar trên Ubuntu1. Cài đặt unrar
sudo apt-get install unrar

2. Nếu bạn muốn giải nén tất cả các files trong cùng thư mục file .rar, sử dụng câu lệnh:
unrar e -r /home/work/software/myfile.rar

3. Nếu bạn muốn giải nén tất cả các files với đúng đường dẫn trong file rar, sử dụng câu lệnh:
unrar x -r /home/work/software/myfile.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét