25/07/2014

Bỏ public trong url Laravel

Giống như Zend 1, Laravel cũng đặt file index.php trong thư mục public. Vì vậy trên đường dẫn của chúng ta lúc nào cũng phải xuất hiện chữ public làm cho đường dẫn không được đẹp lắm. Và cũng giống như Zend chúng ta có thể thay đổi điều này bằng cách di chuyển file index.php ra ngoài thư mục gốc.

Chúng ta làm việc này như sau:

Vào thư mục public và move file index.php ra ngoài thư mục l4.

Sau đó mở file index.php lên, ta sẽ thấy có 2 dòng code:
PHP Code:
require __DIR__.'/../bootstrap/autoload.php'$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/start.php';  
Ở đây ta thấy, để chạy ứng dụng thì file index sẽ phải gọi 2 file autoload.php và start.php từ folder bootstrap. Vậy ta chỉ cần thay đổi đường dẫn đến 2 file này như sau là xong.
PHP Code:
require __DIR__.'/bootstrap/autoload.php'$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/start.php';  
Save lại và thử kiểm tra trên trình duyệt bằng đường dẫn localhost/l4 để xem kết quả.

Bổ sung thêm là các bạn cần copy luôn cả file .htaccess trong thư mục public đem ra ngoài cùng với file index.php luôn nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét